18 oktober: Resultaatbijeenkomst Toekomstvisie Roermond 2030

In de afgelopen maanden hebben veel inwoners, ondernemers, instellingen en partners betrokkenheid getoond bij de vorming van de toekomstvisie over Roermond. Misschien u ook wel? Deze inbreng hebben wij samen met alle andere bijdragen verzameld en vertaald naar een visie. Deze staat nu in concept op papier. Voordat deze naar de gemeenteraad gaat willen wij weten of wij de vertaalslag goed hebben gemaakt.

Wat gaan wij doen?

Op de resultaatbijeenkomst op 18 oktober a.s. leggen wij de conceptversie voor aan het publiek: hebben wij de inbreng van iedereen die heeft meegedacht goed verwoord? Let wel: het is op deze bijeenkomst niet de bedoeling om nieuwe zaken in te brengen.

Daarnaast zijn wij op deze resultaatbijeenkomst benieuwd welke verwachting u heeft van het vervolg van de toekomstvisie (wat gebeurt er na vaststelling?) en of u nog ideeën heeft hoe de toekomstvisie kan worden vormgegeven. U bepaalt mede wat wij op 22 december a.s. voorleggen aan de gemeenteraad.

Wanneer is de resultaatbijeenkomst gepland?

  • Datum: Dinsdag 18 oktober
  • Inloop: Vanaf 18.30 uur
  • Start programma: 19.00 uur
  • Locatie: De Velderie, Prins Bernhardstraat 1

Bent u erbij?

Wij horen graag van u of u bij deze avond aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via toekomstvisie@roermond.nl.

Terug naar overzicht