Afronding fase 3 toekomstvisie Roermond 2030

Fase 3 van de Toekomstvisie Roermond 2030 is in de afrondende fase.
Onlangs vonden vijf thema-avonden en een koplopersbijeenkomst plaats op basis van de door Roermond gekozen top 5: zorg, ouderen, historische binnenstad & water, jeugd en economie.
Economie 1 Jeugd 1Binnenstad 1

 

 

 

 

Tijdens deze avonden hebben inwoners, instellingen en ondernemers aan de hand van een online hulptool gediscussieerd over de trends, veranderingen en de toekomst van de verschillende thema’s. Wij kijken terug op zeer productieve en interactieve avonden, die verschillende interessante en inspirerende uitkomsten hebben opgeleverd. De ruwe uitkomsten kun je onder aan de pagina terugvinden.

Jeugd 2Koplopers 1

 

 

 

 

 

Tijdens de finale avond zijn de uitkomsten van de vijf thema-bijeenkomsten en de koplopersbijeenkomst bij elkaar gelegd en is een groep enthousiaste inwoners aan de slag gegaan met het verbinden van deze uitkomsten. Dit heeft geresulteerd in een zestal toekomstbeelden van Roermond.
Woordenboom

*De woordenboom is geen exacte weergave van de presentaties, maar een eerste impressie opgebouwd uit steekwoorden uit de presentaties. In de verwerking nemen wij de gehele presentatie en schildering mee.

Finaleavond11
Finale avond 2

 
Schilderijen marktHet is mooi om te zien dat zoveel inwoners zich betrokken voelen bij de toekomst van Roermond. Wij zijn dankbaar voor alle actieve bijdragen van de aanwezigen.

 

 

Finaleavond 3Hoe verder?
Na de finaleavond op woensdag 1 juni hebben we heel veel opgehaald uit onze samenleving. Aan ons, als gemeente, is het nu de taak om deze stapel van uitkomsten te verwerken tot een samenvatting met grove contouren. Wat is de rode draad? Worden de eerste contouren van de Toekomstvisie Roermond 2030 al zichtbaar? De uitkomsten worden uiteraard teruggekoppeld naar deelnemers en geïnteresseerden.In de volgende fase gaan we de hoofdrichtingen van de toekomstvisie verder uitwerken en samenbrengen tot een volledig toekomstbeeld voor Roermond. Het is mogelijk dat we daarbij weer  jullie hulp nodig hebben. Uiteraard zullen we daar te zijner tijd over informeren.

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via toekomstvisie@roermond.nl of bel naar 0475-359493.

Verslagen

Presentaties themabijeenkomsten

Hieronder kunt u een aantal presentaties van de thema-avonden nog eens bekijken:

Terug naar overzicht