orde en netheid en respect voor elkaar

Onderzoek heeft uitgewezen dat een opgeruimde, verzorgde omgeving minder criminaliteit en vandalisme met zich mee brengt. het schoon houden van de stad, het blijven verzorgen van groen perken en het blijven onderhouden van voorzieningen zijn daarom essentieel. In een omgeving met minder criminaliteit voelt men zich niet veiliger maar IS men veiliger. Een veilige omgeving nodigt uit tot bezoeken en het ondernemen van allerlei activiteiten en sociale controle. Sociale controle werkt het beste als dit met wederzijds respect plaats vindt en met inachtneming van normen en waarden.

Terug naar overzicht