Toekomstvisie Roermond 2030

We hebben als gemeente een toekomstvisie opgesteld. Dat is gebeurd in een aantal fasen. Natuurlijk hebben wij dit niet alleen gedaan, maar vooral samen met onze inwoners, ondernemers, bezoekers en instellingen. In april 2015 is het proces van start gegaan met vier bijeenkomsten over ‘Roermond 2030’. Op 18 oktober 2016 hebben wij tijdens een resultaatbijeenkomst de conceptversie van de toekomstvisie voorgelegd aan het publiek met de vraag of wij de inbreng van iedereen die in het afgelopen anderhalf jaar heeft meegedacht goed hebben verwoord. Op 22 december 2016 is de Toekomstvisie Roermond 2030 door de gemeenteraad unaniem vastgesteld:

 

 

Stemmen is niet meer mogelijk.
Bedankt voor uw stem.